Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

dubieuze debiteuren privaat

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

54.607

54.607

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

0

1.090

Stand per 31 december 2020

54.607

53.517

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41