Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

verwacht tekort heide

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

303.816

303.816

Vermeerdering 2020

6.076

4.359

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

309.892

308.175

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41