Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 5. Toelichting reserves en voorzieningen

Bij elke reserve wordt aangegeven waar de beslissingsbevoegdheid ligt. Soms ligt deze bevoegdheid op een lager niveau dan de raad. De formele aanpassing van de begroting gebeurt door middel van een begrotingswijziging en wordt aan de raad voorgelegd via de bestuursrapportage.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41