Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 4. Lijst met restantinvesteringen

Activa

Activa omschrijving

Jaar

Raming uitgaven

Werkelijke uitgaven

Restant uitgaven

Raming inkomsten

Werkelijke inkomsten

Restant inkomsten

Saldo in-uit

> 2 jaar

Afgewerkt bij jaarrekening

70233

Zonnepanelen gemeentehuis 202007

2020

166.500

168.150

-1.650

0

0

0

-1.650

JA

70401

Project 2.7 mijn overheid 2016

2016

53.800

0

53.800

0

0

0

53.800

X

70428

Verv telecommunicatieplatform ip2017

2017

250.000

29.889

220.111

0

0

0

220.111

X

70470

Innovatiebudget I&A ip2018

2018

100.000

21.009

78.991

0

0

0

78.991

70472

Implementatie omgevingswet ip2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

JA

70473

Verv automatisering ip2019

2019

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

70474

Innovatiebudget ip2019

2019

35.000

27.261

7.739

0

0

0

7.739

70475

Koppelingen ESB ip2019

2019

150.000

61.725

88.276

0

0

0

88.276

70476

Verv en aanv zakenmagazijn ZGW ip2019

2019

120.000

16.147

103.853

0

0

0

103.853

70478

Implementatie omgevingswet ip2019

2019

0

0

0

0

0

0

0

JA

70576

Nedmagazijn 2017

2017

50.000

33.357

16.643

0

0

0

16.643

X

JA

70812

Project 2.4 E-herkenning 2016

2016

31.270

17.960

13.310

0

0

0

13.310

X

70813

Verv KCC en Intranet ip2017

2017

90.000

21.261

68.739

0

0

0

68.739

X

71303

Aanp sanit vrz brandweerkazerne ip2018

2018

121.000

0

121.000

0

0

0

121.000

72124

VVVP Herinr Stationsweg fase 1 2013

2013

795.167

795.167

0

544.000

544.000

0

0

X

JA

72127

Turborotonde Deurneseweg (via Venray)

2013

750.000

0

750.000

0

0

0

750.000

X

72141

Herinrichting rondweg Brukske 201607

2016

1.354.000

1.261.345

92.655

0

0

0

92.655

X

72142

Renovatie bomenbuurt wegen ip2017

2017

1.660.694

1.202.704

457.990

0

0

0

457.990

X

72143

Herinrichting Ien de Nej Erf eo ip2017

2017

871.304

856.176

15.128

0

0

0

15.128

X

72148

Herinrichting wegen 2018 - 40 jaar

2018

2.329.224

2.329.107

117

495.280

495.280

0

117

JA

72149

Herinrichting wegen 2019 - 40 jaar

2019

593.094

593.094

0

0

0

0

0

JA

72160

Herinrichting wegen 2020 - 25 jaar

2020

600.239

178.358

421.881

0

89.902

-89.902

511.783

72161

Herinrichting wegen 2020 - 40 jaar

2020

5.650.562

2.291.820

3.358.742

0

91.390

-91.390

3.450.132

72164

Inv wegen Blitterswijck 2019 40 jaar

2019

1.456.200

1.411.728

44.472

0

15.500

-15.500

59.972

72166

Herinrichting wegen 2019 - 25 jaar

2019

45.761

45.761

0

0

0

0

0

JA

72167

Meeliftbudget ip2019

2019

63.056

63.056

0

0

0

0

0

JA

72168

Inv wegen centrum Leunen 2018 40 jaar

2018

365.061

331.201

33.860

115.082

115.082

0

33.860

JA

72178

Inv.wegen Heidsepeelw-Ringw 2019 25j

2019

636.000

634.997

1.003

0

0

0

1.003

JA

72179

Meeliftbudget ip2020

2020

230.444

85.868

144.576

0

0

0

144.576

72180

Inv.wegen Smakterweg 2019 - 25 jaar

2019

525.000

516.318

8.682

45.000

45.000

0

8.682

JA

72295

Verv verl Ien de Nej Erf eo 2018

2018

100.000

78.301

21.699

0

0

0

21.699

72296

Verv markt en evenementenkasten ip2019

2019

45.000

35.744

9.256

0

0

0

9.256

JA

72297

Verv openbare verlichting ip2019

2019

340.378

340.378

-0

32.586

32.586

0

-0

JA

72298

Verv openb verl Blitterswijck 2019

2019

45.000

45.000

0

0

0

0

0

JA

72299

Verv openbare verlichting ip2020

2020

449.843

360.380

89.463

0

0

0

89.463

72464

VVVP Projectenlijst Verkeer 2014

2014

600.000

0

600.000

275.000

0

275.000

325.000

X

72466

VVVP Versterking P&R treinstation 2013

2013

120.983

0

120.983

0

0

0

120.983

X

72472

Verk. Maatregelen ip2016

2016

187.589

191.810

-4.221

65.000

69.000

-4.000

-221

X

JA

72477

Verkeer Via Venray ip2017

2017

317.720

0

317.720

253.605

0

253.605

64.115

X

72478

Verkeer Gebiedsontwikkeling ip2017

2017

129.480

800

128.680

0

0

0

128.680

X

72479

Schoolfietsroutes ip2017

2017

279.374

131.467

147.907

20.000

20.000

0

147.907

X

72481

Centrumplan Brukske maatr.HD-straat 2016

2016

110.321

107.939

2.382

16.880

16.880

0

2.382

X

72483

Oostverbinding Venray 2016

2016

6.500.000

492.269

6.007.731

1.150.000

492.269

657.731

5.350.000

X

72485

Verkeer Via Venray ip2018

2018

365.517

0

365.517

129.017

0

129.017

236.500

72488

Nieuwlandsestraat ip2018

2018

25.000

0

25.000

0

0

0

25.000

72489

Fietsverkeer ip2018

2018

243.000

0

243.000

20.000

0

20.000

223.000

72490

Verk overstappunten openbaar verv ip2018

2018

450.000

320.107

129.893

225.000

0

225.000

-95.107

72493

Rotonde Noordsingel/St.Jozefweg 2018

2018

606.250

604.531

1.719

0

0

0

1.719

JA

72494

Verk. Maatregelen ip2019

2019

45.500

0

45.500

0

0

0

45.500

72495

Verkeer Via Venray ip2019

2019

278.986

0

278.986

0

0

0

278.986

72496

Verkeer Gebiedsontwikkeling 25 j ip2019

2019

300.300

0

300.300

0

0

0

300.300

72497

Verkeer Gebiedsontwikkeling 40 j ip2019

2019

360.000

360.000

0

0

0

0

0

72498

Laadpalen trendsportal ip2018

2018

67.500

34.007

33.493

0

0

0

33.493

72499

Verkeer Gebiedsontwikkeling 25 j ip2020

2020

675.350

0

675.350

257.000

0

257.000

418.350

72500

Verkeer Gebiedsontwikkeling 40j ip2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

72501

Verkeer via venray ip2020

2020

1.688.450

0

1.688.450

0

0

0

1.688.450

72502

Verkeersmaatregelen ip2020

2020

662.000

1.755

660.245

0

0

0

660.245

72503

Fietsverbinding Geijsteren-Wanssum 2020

2020

672.850

399.041

273.809

0

48.750

-48.750

322.559

72515

Verkeersmaatr.Leunseweg-Zuidsingel 2020

2020

1.698.500

48.621

1.649.879

0

0

0

1.649.879

72909

GOW Uitbreiding haven ip2012

2012

8.750.000

6.921.457

1.828.543

6.000.000

5.600.000

400.000

1.428.543

X

72913

Haven uitdiepen industriehaven R201618

2016

613.483

43.681

569.802

0

0

0

569.802

X

73000

Gebiedsontw Ooijen-Wanssum ip2012

2012

7.224.373

8.312.967

-1.088.594

4.119.373

1.932.572

2.186.801

#######

X

73005

GOW ontsluiting haven geijstersew.ip2012

2012

2.699.115

167.825

2.531.290

2.200.000

167.825

2.032.175

499.115

X

73025

Bedrijventerrein De Brier ip2020

2020

150.000

0

150.000

0

0

0

150.000

73026

Opwaarderen Goudenleeuwplein ip2020

2020

467.491

11.336

456.155

0

0

0

456.155

73600

Aanpak binnenmilieu scholen ip2013

2013

1.828.200

1.725.672

102.528

0

0

0

102.528

X

73644

Onderwijs IHP 2019

2019

2.648.029

12.613

2.635.416

0

0

0

2.635.416

73645

Verpl basisschool de Lier ip2020

2020

1.400.000

0

1.400.000

0

0

0

1.400.000

74004

Huisvesting Bibliotheek ip2020

2020

726.000

0

726.000

0

0

0

726.000

74010

Henseniusplein 7/Gouden Leeuw 10 2019

2019

1.225.000

1.226.417

-1.417

800.000

100.000

700.000

-701.417

74011

Herontw voorm AH pand ip2020

2020

2.075.000

1.401

2.073.600

0

0

0

2.073.600

74032

Veiligheidsvoorz geb Jerusalem ip2019

2019

88.874

65.096

23.778

0

0

0

23.778

74072

Renovatie Lage dak Wetteling 1 ip2020

2020

26.000

0

26.000

0

0

0

26.000

74126

Renovatie Atletiekbaan ip2020

2020

160.000

328.587

-168.587

0

103.389

-103.389

-65.198

JA

74155

Acc tennisver Venray ip2020

2020

55.000

45.250

9.750

0

0

0

9.750

JA

74156

Acc tennisver Oostrum ip2020

2020

25.000

21.843

3.157

0

0

0

3.157

JA

74352

Paviljoen de Borggraaf R201424

2014

1.166.250

1.158.950

7.300

736.250

736.250

0

7.300

X

74392

Inrichtingsplan Loobeekdal 201026

2010

1.103.934

153.124

950.810

1.103.934

153.124

950.810

0

X

74416

Wandel- en fietspaden 2018

2018

67.206

67.206

0

0

0

0

0

74417

Wandel- en fietspaden 2019

2019

163.656

32.497

131.159

0

0

0

131.159

74474

Verv speeltoestellen ip2019

2019

277.000

282.741

-5.741

0

0

0

-5.741

JA

74475

Verv speeltoestellen  ip2020

2020

282.000

169.816

112.184

0

0

0

112.184

74747

Zelfsturingspl Blitterswijck ip2017

2017

898.496

788.352

110.144

0

0

0

110.144

X

JA

74748

Raamkrediet Schoon door de poort ip2017

2017

2.786.252

0

2.786.252

0

0

0

2.786.252

X

74750

SDDP Hoefslag Veulen ZL201905

2019

46.473

41.473

5.000

0

0

0

5.000

74761

MFA Merselo ip2020

2020

846.666

30.000

816.666

0

0

0

816.666

74905

Bruikleenvoorziening WMO ip2020

2020

550.000

319.239

230.761

0

0

0

230.761

JA

75136

Verv ondergrondse glasbakken ip2019

2019

88.799

79.600

9.199

0

0

0

9.199

JA

75137

Verv ondergrondse afvalcontainers ip2019

2019

258.356

201.487

56.869

0

0

0

56.869

75294

Verbetering en vervanging riolering 2014

2014

1.094.325

325.647

768.678

0

0

0

768.678

X

75312

Inv. GRP buffer Ysselsteynse loop 2012

2012

200.000

25.916

174.084

0

0

0

174.084

X

75331

Inv. GRP afkop rondweg Brukske 201607

2016

700.000

638.938

61.062

0

0

0

61.062

X

75337

Renovatie bomenbuurt riool ip2017

2017

404.010

253.348

150.662

0

0

0

150.662

X

JA

75350

Inv GRP grondwatermeetnet 2018

2018

81.360

16.605

64.755

0

0

0

64.755

75351

Inv GRP afkop.Ien de Nej Erf eo 2018

2018

751.000

750.020

980

0

0

0

980

JA

75353

Inv GRP afkop Blitterswijck 2019

2019

777.500

432.835

344.665

0

0

0

344.665

75356

Inv. GRP klimaatadaptatie/afkop. ip2019

2019

107.139

107.139

0

0

0

0

0

JA

75362

Inv GRP afkop centrum Leunen 2018

2018

240.239

120.646

119.593

0

0

0

119.593

JA

75363

Inv GRP afkop flats Veltum 2018

2018

260.000

18.439

241.561

32.000

0

32.000

209.561

75364

Inv GRP afkop Heidsepeelweg-Ringweg 2019

2019

219.000

218.132

868

0

0

0

868

JA

75365

Inv. GRP klimaatadaptatie/afkop. ip2020

2020

1.179.228

267.404

911.824

0

0

0

911.824

75366

Inv GRP verv en reline vrijverval ip2020

2020

328.328

135.003

193.325

0

0

0

193.325

75368

Verv drukriolering e+m ip2020

2020

388.988

280.627

108.361

0

0

0

108.361

75369

Verv gemalen civiel ip2020

2020

21.122

2.436

18.686

0

0

0

18.686

75370

Verv gemalen e+m ip2020

2020

67.591

35.009

32.582

0

0

0

32.582

75371

Verv persleiding ip2020

2020

16.674

0

16.674

0

0

0

16.674

JA

75372

Inv GRP afk industrieterr Wanssum ip2020

2020

342.866

0

342.866

0

0

0

342.866

75373

inv.GRP afkop Smakterweg 2019

2019

70.000

70.000

0

0

0

0

0

JA

75398

Inv GRP afkop Leunseweg-Zuidsingel 2020

2020

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

75507

Maasgaard R201329

2013

78.574

6.167

72.407

78.574

6.167

72.407

0

X

75508

Herinr openb ruimte Hulst I R201423

2014

197.400

121.343

76.057

37.358

37.358

0

76.057

X

75510

Herinr Mgr Goumansplein R201424

2014

1.049.737

1.044.267

5.470

989.293

989.894

-601

6.070

X

75511

Project Wusterveld 2015

2015

1.175.480

688.529

486.951

1.175.480

688.529

486.951

0

X

75512

Peelraamlinie en Paardekop (proj A3+A4)

2015

782.000

63.014

718.986

782.000

63.014

718.986

0

X

75513

Recreatie Maasdal (project C1) 2015

2015

98.000

27.497

70.503

98.000

27.497

70.503

0

X

JA

75514

Herinr openb ruimte Zuidsingel 2017

2017

515.340

515.340

0

515.340

515.340

0

0

X

JA

75515

Bosperceel Oostrumsche Heide 2020

2020

310.000

306.403

3.597

0

0

0

3.597

JA

Totalen

86.710.822

45.224.939

41.485.882

22.311.052

13.196.596

9.114.456

32.371.426

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41