Paragrafen

INLEIDING PARAGRAFEN

INLEIDING PARAGRAFEN

In afzonderlijke paragrafen worden beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal overstijgende thema’s. Een zevental paragraaf zijn verplicht gesteld, namelijk:

A.   Lokale heffingen.
B.   Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
C.   Onderhoud van kapitaalgoederen.
D.   Financiering.
E.   Bedrijfsvoering.
F.   Verbonden partijen.
G.   Grondbeleid.

Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen ook als paragraaf toegevoegd, namelijk:

H.   Investeringen en majeure projecten.

Voor een totaalbeeld van de investeringen en de voortgang / status van majeure                  projecten in 2020, is een paragraaf investeringen en majeure projecten opgenomen.

I.   Demografische ontwikkelingen.

J.   Begrotingscriterium.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41