Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties

Aan den Heuvel (deel A)

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

3.196.769

509.157

3.705.926

2.525.372

401.906

2.927.278

778.648

Grondverwerving

5.246.794

0

5.246.794

5.246.794

0

5.246.794

0

Sloop

106.060

0

106.060

106.060

0

106.060

0

Civiele werken

4.525.130

-217.186

4.307.944

3.770.925

152.626

3.923.551

384.393

Groen

303.534

16.342

319.876

303.534

11.342

314.876

5.000

Verlichting / Brandkranen

182.907

10.781

193.688

182.907

10.781

193.688

0

Milieuvoorzieningen

861.593

0

861.593

556.393

0

556.393

305.200

Omzetbelasting

70.440

0

70.440

70.440

0

70.440

0

Voorbereiding / Toezicht

5.427.233

42.164

5.469.397

5.353.638

65.760

5.419.398

49.999

Beheers en administratiekosten

162.397

0

162.397

162.397

0

162.397

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

497.067

-36.744

460.323

356.066

0

356.066

104.257

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

0

0

0

0

0

0

0

Financieringskosten

-26.164

0

-26.164

-26.164

0

-26.164

0

Exploitatiekosten

166.586

-1.199

165.387

154.585

801

155.386

10.001

Risicovoorziening

3.130.458

-348.538

2.781.920

0

0

0

2.781.920

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

23.850.803

-25.223

23.825.580

18.762.947

643.216

19.406.163

4.419.417

Bijdragen artikel 12 e.d.

-1.585

0

-1.585

-1.585

0

-1.585

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies Provincie

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Bouw in de vrije sector

24.477.681

-28.990

24.448.691

23.810.671

638.020

24.448.691

0

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

2.064.473

0

2.064.473

2.064.473

0

2.064.473

0

Totaal opbrengsten

26.540.568

-28.990

26.511.578

25.873.559

638.020

26.511.579

-1

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-2.689.766

3.767

-2.685.999

-7.110.612

5.196

-7.105.416

4.419.417

Kostenstijging

220

11.966

12.186

0

0

0

12.186

Opbrengstenstijging

0

0

0

0

0

0

0

Rente

2.689.546

-15.732

2.673.814

3.055.873

-120.831

2.935.042

-261.228

Saldo

0

0

0

-4.054.739

-115.635

-4.170.374

4.170.375

-

-

-

-

-

* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten

Aan den Heuvel (deel B)

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

0

0

0

0

0

0

0

Grondverwerving

4.995.172

2.060

4.997.232

4.995.172

1.560

4.996.732

500

Sloop

108.472

0

108.472

108.472

0

108.472

0

Civiele werken

3.347.648

-316.526

3.031.122

1.229.996

52.269

1.282.265

1.748.857

Groen

58.395

167.586

225.981

58.395

0

58.395

167.586

Verlichting / Brandkranen

46.184

0

46.184

46.184

0

46.184

0

Milieuvoorzieningen

721.502

-15.536

705.966

575.166

0

575.166

130.800

Omzetbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Voorbereiding / Toezicht

1.898.148

-104.615

1.793.533

1.345.922

160.377

1.506.299

287.234

Beheers en administratiekosten

69.599

0

69.599

69.599

0

69.599

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

33.672

0

33.672

33.672

0

33.672

0

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

0

0

0

0

0

0

0

Financieringskosten

18.367

-1.032

17.335

18.367

-1.032

17.335

0

Exploitatiekosten

103.301

-3.166

100.135

50.129

13.007

63.136

36.999

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

11.400.459

-271.229

11.129.230

8.531.074

226.180

8.757.254

2.371.977

Bijdragen artikel 12 e.d.

-42

0

-42

-42

0

-42

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies Provincie

355.841

0

355.841

355.841

0

355.841

0

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Bouw in de vrije sector

13.476.675

-230

13.476.445

4.186.515

3.733.590

7.920.105

5.556.340

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

3.282.865

-328.001

2.954.864

152.407

20.537

172.944

2.781.920

Totaal opbrengsten

17.115.339

-328.231

16.787.108

4.694.721

3.754.127

8.448.848

8.338.260

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-5.714.880

57.002

-5.657.878

3.836.353

-3.527.947

308.406

-5.966.283

Kostenstijging

77.078

-22

77.056

0

0

0

77.056

Opbrengstenstijging

125.916

-125.916

0

0

0

0

0

Rente

5.763.719

-182.897

5.580.822

5.003.857

263.438

5.267.295

313.527

Saldo

0

-1

-1

8.840.210

-3.264.509

5.575.701

-5.575.701

Ysselsteyn fase II

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

3.938.166

-7.754

3.930.412

1.589.498

346.563

1.936.061

1.994.351

Grondverwerving

8.426

0

8.426

8.426

0

8.426

0

Sloop

15.000

-15.000

0

0

0

0

0

Civiele werken

776.106

9.872

785.978

355.383

7.112

362.495

423.483

Groen

103.406

813

104.219

62.739

0

62.739

41.480

Verlichting / Brandkranen

10.759

0

10.759

10.759

0

10.759

0

Milieuvoorzieningen

2.360

0

2.360

2.360

0

2.360

0

Omzetbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Voorbereiding / Toezicht

396.588

1.353

397.941

300.073

15.297

315.370

82.571

Beheers en administratiekosten

88.217

0

88.217

88.217

0

88.217

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

88.185

0

88.185

32.701

0

32.701

55.484

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

0

0

0

0

0

0

0

Financieringskosten

1.770

-666

1.104

1.770

-666

1.104

0

Exploitatiekosten

11.913

1.804

13.717

9.288

1.279

10.567

3.150

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

5.440.896

-9.578

5.431.318

2.461.214

369.585

2.830.799

2.600.519

Bijdragen artikel 12 e.d.

0

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies Provincie

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Bouw in de vrije sector

4.977.660

-690

4.976.970

3.535.330

621.000

4.156.330

820.640

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

643

1.600

2.243

643

1.600

2.243

0

Totaal opbrengsten

4.978.303

910

4.979.213

3.535.973

622.600

4.158.573

820.640

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

462.594

-10.488

452.106

-1.074.759

-253.015

-1.327.774

1.779.880

Kostenstijging

21.415

-12.558

8.857

0

0

0

8.857

Opbrengstenstijging

11.188

-11.188

0

0

0

0

0

Rente

-472.821

11.859

-460.962

-308.922

-41.234

-350.156

-110.807

Saldo

0

0

0

-1.383.681

-294.249

-1.677.930

1.677.930

* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten

Veulen-Brugpas

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

111.395

13.923

125.318

325

364

689

124.629

Grondverwerving

91

0

91

91

0

91

0

Sloop

20.000

0

20.000

0

0

0

20.000

Civiele werken

111.801

1.499

113.300

36.852

0

36.852

76.448

Groen

0

0

0

0

0

0

0

Verlichting / Brandkranen

0

0

0

0

0

0

0

Milieuvoorzieningen

7.612

0

7.612

7.612

0

7.612

0

Omzetbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Voorbereiding / Toezicht

122.866

-2.567

120.300

7.337

3.219

10.556

109.744

Beheers en administratiekosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

17.500

0

17.500

0

0

0

17.500

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

22.445

-10.535

11.910

0

0

0

11.910

Financieringskosten

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatiekosten

9.000

-1.056

7.944

93

201

294

7.650

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

422.710

1.264

423.975

52.310

3.784

56.094

367.881

Bijdragen artikel 12 e.d.

0

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies Provincie

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Bouw in de vrije sector

426.420

690

427.110

0

6.440

6.440

420.670

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

7.441

0

7.441

7.441

0

7.441

0

Totaal opbrengsten

433.861

690

434.551

7.441

6.440

13.881

420.670

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-11.151

574

-10.576

44.869

-2.656

42.213

-52.789

Kostenstijging

8.479

22.521

31.001

0

0

0

31.001

Opbrengstenstijging

18.940

-18.940

0

0

0

0

0

Rente

21.611

-42.036

-20.424

442

1.350

1.792

-22.216

Saldo

0

0

0

45.310

-1.306

44.004

-44.004

* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten

Oirlo zuid-oost

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

2.871

0

2.871

2.871

0

2.871

0

Grondverwerving

618.666

0

618.666

618.666

0

618.666

0

Sloop

104.407

0

104.407

104.407

0

104.407

0

Civiele werken

548.624

22.589

571.213

219.175

0

219.175

352.038

Groen

46.106

674

46.780

12.413

0

12.413

34.367

Verlichting / Brandkranen

0

0

0

0

0

0

0

Milieuvoorzieningen

-30.280

0

-30.280

-30.280

0

-30.280

0

Omzetbelasting

80

0

80

80

0

80

0

Voorbereiding / Toezicht

880.366

-8.885

871.481

728.898

23.824

752.722

118.759

Beheers en administratiekosten

96.050

0

96.050

96.050

0

96.050

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

22.500

0

22.500

22.500

0

22.500

0

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

26.620

0

26.620

26.620

0

26.620

0

Financieringskosten

125.801

-186.624

-60.823

26.568

-117.590

-91.022

30.199

Exploitatiekosten

26.571

-2.083

24.488

18.596

892

19.488

5.000

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

2.468.383

-174.329

2.294.054

1.846.564

-92.874

1.753.690

540.364

Bijdragen artikel 12 e.d.

0

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

631.787

-373.248

258.539

25.584

-117.590

-92.006

350.545

Subsidies Provincie

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Bouw in de vrije sector

2.873.550

-15.870

2.857.680

1.149.470

844.330

1.993.800

863.880

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

1.821

0

1.821

1.821

0

1.821

0

Totaal opbrengsten

3.507.158

-389.118

3.118.040

1.176.875

726.740

1.903.615

1.214.425

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-1.038.775

214.789

-823.986

669.689

-819.614

-149.925

-674.061

Kostenstijging

76.609

-48.937

27.672

0

0

0

27.672

Opbrengstenstijging

87.178

-87.178

0

0

0

0

0

Rente

1.049.345

-253.030

796.315

715.977

41.293

757.270

39.045

Saldo

0

0

0

1.385.666

-778.321

607.345

-607.345

't Brukske

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

141.114

-1.826

139.288

80.832

38.880

119.712

19.576

Grondverwerving

2.430.148

1.353

2.431.501

930.148

1.501.353

2.431.501

0

Sloop

617.316

-81.661

535.655

535.655

0

535.655

0

Civiele werken

3.273.730

408.807

3.682.537

1.254.470

878.531

2.133.001

1.549.537

Groen

374.526

-339.208

35.318

16.946

18.372

35.318

0

Verlichting / Brandkranen

0

0

0

0

0

0

0

Milieuvoorzieningen

27.493

0

27.493

27.493

0

27.493

0

Omzetbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Voorbereiding / Toezicht

2.023.363

79.494

2.102.857

1.892.802

105.053

1.997.855

105.001

Beheers en administratiekosten

222.427

0

222.427

222.427

0

222.427

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

0

0

0

0

0

0

0

Financieringskosten

-7.293

0

-7.293

-7.293

0

-7.293

0

Exploitatiekosten

3.491

0

3.491

3.491

0

3.491

0

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

9.106.315

66.959

9.173.274

4.956.971

2.542.189

7.499.160

1.674.114

Bijdragen artikel 12 e.d.

0

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies Provincie

3.091.128

0

3.091.128

3.591.128

0

3.591.128

-500.000

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Bouw in de vrije sector

5.486.208

0

5.486.208

5.486.208

0

5.486.208

0

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

40.000

40.000

0

0

0

40.000

Totaal opbrengsten

8.577.336

40.000

8.617.336

9.077.336

0

9.077.336

-460.000

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

528.979

26.959

555.938

-4.120.365

2.542.189

-1.578.175

2.134.114

Kostenstijging

18.222

-18.222

0

0

0

0

0

Opbrengstenstijging

0

0

0

0

0

0

0

Rente

-547.201

-8.738

-555.939

-354.803

-133.360

-488.163

-67.776

Saldo

0

-1

-1

-4.475.168

2.408.829

-2.066.338

2.066.338

Heide

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

0

0

0

0

0

0

0

Grondverwerving

383.107

0

383.107

370.607

0

370.607

12.500

Sloop

81.309

0

81.309

70.905

0

70.905

10.404

Civiele werken

530.453

9.821

540.274

294.408

0

294.408

245.866

Groen

34.799

361

35.160

6.429

0

6.429

28.731

Verlichting / Brandkranen

0

0

0

0

0

0

0

Milieuvoorzieningen

41.100

0

41.100

41.100

0

41.100

0

Omzetbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Voorbereiding / Toezicht

294.874

-1.420

293.454

242.374

10.580

252.954

40.500

Beheers en administratiekosten

106.397

0

106.397

106.397

0

106.397

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

12.500

0

12.500

12.500

0

12.500

0

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

12.425

0

12.425

12.425

0

12.425

0

Financieringskosten

4.755

-1.751

3.004

-7.519

4.359

-3.160

6.164

Exploitatiekosten

7.266

3

7.269

5.667

802

6.469

800

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

1.508.986

7.014

1.516.000

1.155.293

15.740

1.171.033

344.966

Bijdragen artikel 12 e.d.

0

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

318.866

-3.502

315.364

-9.498

4.359

-5.139

320.503

Subsidies Provincie

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Bouw in de vrije sector

1.367.787

-230

1.367.557

1.056.367

132.250

1.188.617

178.940

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

5.100

5.100

0

5.100

5.100

0

Totaal opbrengsten

1.686.653

1.368

1.688.021

1.046.869

141.709

1.188.578

499.443

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-177.667

5.646

-172.021

108.424

-125.969

-17.545

-154.477

Kostenstijging

6.014

-6.014

0

0

0

0

0

Opbrengstenstijging

1.557

-1.557

0

0

0

0

0

Rente

173.209

-1.188

172.021

159.142

7.974

167.116

4.905

Saldo

0

0

0

267.566

-117.995

149.571

-149.571

Blitterswijck, Molenhof

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

0

0

0

0

0

0

0

Grondverwerving

395.514

0

395.514

395.514

0

395.514

0

Sloop

50.000

0

50.000

250

0

250

49.750

Civiele werken

127.403

-21.403

106.000

1.200

14.290

15.490

90.510

Groen

0

0

0

0

0

0

0

Verlichting / Brandkranen

0

0

0

0

0

0

0

Milieuvoorzieningen

22.794

0

22.794

22.794

0

22.794

0

Omzetbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Voorbereiding / Toezicht

291.928

-65.424

226.505

115.929

15.577

131.505

94.999

Beheers en administratiekosten

46.938

0

46.938

46.938

0

46.938

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

75.000

0

75.000

75.000

0

75.000

0

Financieringskosten

100.768

-493.964

-393.196

-138.919

-277.863

-416.782

23.586

Exploitatiekosten

25.283

-8.860

16.423

4.283

1.340

5.623

10.800

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

1.135.628

-589.651

545.977

522.988

-246.657

276.331

269.646

Bijdragen artikel 12 e.d.

0

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

805.258

-987.928

-182.670

-138.926

-277.863

-416.789

234.119

Subsidies Provincie

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

282.500

0

282.500

282.500

0

282.500

0

Bouw in de vrije sector

724.960

-26.910

698.050

0

505.540

505.540

192.510

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

102.473

0

102.473

11.173

91.300

102.473

0

Totaal opbrengsten

1.915.191

-1.014.838

900.353

154.747

318.977

473.724

426.629

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-779.563

425.187

-354.376

368.241

-565.634

-197.393

-156.983

Kostenstijging

41.259

-29.041

12.218

0

0

0

12.218

Opbrengstenstijging

50.562

-50.562

0

0

0

0

0

Rente

788.866

-446.708

342.158

289.211

19.592

308.803

33.355

Saldo

0

0

0

657.452

-546.042

111.411

-111.410

Castenray

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

124.852

-18.053

106.799

52.037

-3.671

48.366

58.433

Grondverwerving

1.012.634

0

1.012.634

1.012.634

0

1.012.634

0

Sloop

24.000

0

24.000

10.000

0

10.000

14.000

Civiele werken

464.857

5.774

470.631

172.260

3.907

176.167

294.464

Groen

38.459

382

38.841

9.464

9.899

19.363

19.478

Verlichting / Brandkranen

0

0

0

0

0

0

0

Milieuvoorzieningen

14.608

0

14.608

14.608

0

14.608

0

Omzetbelasting

653

0

653

653

0

653

0

Voorbereiding / Toezicht

492.367

9.085

501.452

289.733

24.159

313.892

187.560

Beheers en administratiekosten

125.295

0

125.295

125.295

0

125.295

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

57.500

0

57.500

7.500

0

7.500

50.000

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

63.455

0

63.455

8.825

0

8.825

54.630

Financieringskosten

19.662

0

19.662

19.662

0

19.662

0

Exploitatiekosten

26.013

-570

25.443

12.413

280

12.693

12.750

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

2.464.355

-3.382

2.460.973

1.735.084

34.573

1.769.657

691.316

Bijdragen artikel 12 e.d.

0

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdragen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies Provincie

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatieopbrengsten

9.060

0

9.060

9.060

0

9.060

0

Openbare en bijzondere gebouwen

2

0

2

2

0

2

0

Bouw in de vrije sector

3.013.700

0

3.013.700

1.394.500

296.470

1.690.970

1.322.730

Industrie

0

0

0

0

0

0

0

Overige

3.291

0

3.291

0

0

0

3.291

Totaal opbrengsten

3.026.053

0

3.026.053

1.403.562

296.470

1.700.032

1.326.021

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-561.698

-3.382

-565.080

331.522

-261.897

69.625

-634.705

Kostenstijging

91.637

-13.000

78.637

0

0

0

78.637

Opbrengstenstijging

103.899

-103.899

0

0

0

0

0

Rente

573.959

-87.516

486.443

386.260

21.390

407.650

78.793

Saldo

-1

1

0

717.782

-240.507

477.275

-477.275

* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten

de Blakt

grex jaarrekening 2019

mutaties

grex jaarrekening 2020

boekwaarde 1-1-2020

gerealiseerd 2020

boekwaarde 31-12-2020

nog te realiseren

Winstneming

4.849.611

-447.370

4.402.241

4.784.867

-382.625

4.402.242

0

Grondverwerving

50.454.586

21.375

50.475.961

50.414.745

61.216

50.475.961

0

Sloop

61.000

-61.000

0

0

0

0

Civiele werken

180.891

0

180.891

144.291

36.600

180.891

0

Groen

12.785

0

12.785

12.785

0

12.785

0

Verlichting / Brandkranen

23.575

0

23.575

23.575

0

23.575

0

Milieuvoorzieningen

585.700

-4.438

581.262

534.700

46.562

581.262

0

Omzetbelasting

1.071

0

1.071

1.071

0

1.071

0

Voorbereiding / Toezicht

2.653.946

86.634

2.740.580

2.616.946

123.634

2.740.580

0

Beheers en administratiekosten

1.159.529

0

1.159.529

1.159.529

0

1.159.529

0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

1.811.642

-10.948

1.800.694

1.334.105

466.589

1.800.694

0

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

500.000

0

500.000

500.000

0

500.000

0

Financieringskosten

-309.807

0

-309.807

-309.807

0

-309.807

0

Exploitatiekosten

149.623

1.255

150.878

134.740

16.139

150.879

0

Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

Uitname resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening bouwrijp maken

0

0

0

0

0

0

0

Totaal kosten

62.134.151

-414.492

61.719.659

61.351.545

368.116

61.719.661

0

Bijdragen artikel 12 e.d.

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdragen

1.007.286

0

1.007.286

1.007.286

0

1.007.286

0

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies Provincie

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatieopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Openbare en bijzondere gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Bouw in de vrije sector

0

0

0

0

0

0

0

Industrie

62.024.100

-413.239

61.610.861

61.672.278

-61.417

61.610.861

0

Overige

24.174

0

24.174

24.174

0

24.174

0

Totaal opbrengsten

63.055.560

-413.239

62.642.321

62.703.738

-61.417

62.642.321

0

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-921.409

-1.253

-922.662

-1.352.193

429.533

-922.660

0

Kostenstijging

0

0

0

0

0

0

0

Opbrengstenstijging

0

0

0

0

0

0

0

Rente

921.410

1.251

922.661

935.091

-12.430

922.661

0

Saldo

1

-2

-1

-417.102

417.103

1

0

* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41