Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap last gemeenschapshuis veulen

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

85.102

85.102

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

3.404

3.404

Stand per 31 december 2020

81.698

81.698

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41