Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap.ln. voorr.pr.binnenring

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

0

0

Vermeerdering 2020

213.377

213.377

Verminderingen 2020

7.749

9.277

Stand per 31 december 2020

205.628

204.100

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41