Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap last renovatie gemeentehuis

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

5.119.430

5.119.430

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

646.538

646.538

Stand per 31 december 2020

4.472.892

4.472.892

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41