Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap last openbare ruimte Goumansplein

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

89.944

89.944

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

57.988

57.954

Stand per 31 december 2020

31.956

31.990

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41