Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap last GOW haven revitalisering

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

893.988

893.988

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

19.435

19.435

Stand per 31 december 2020

874.553

874.553

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41