Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

BESTEMMINGSRESERVES DEKKING KAPITAALLASTEN

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet toegestaan om reserves rechtstreeks in mindering te brengen op investeringen. Alle investeringen moeten bruto worden geactiveerd en afgeschreven. Indien het wenselijk is om eenmalige middelen (reserves of exploitatiebudgetten) in te zetten voor investeringen kunnen deze gestort worden in een (afzonderlijke) bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten. Er zijn op dit moment diverse reserves met dit doel. 

Onderstaand is een financiële weergave zichtbaar gemaakt per reserve. Daarna is de doelstelling / bestemming nader toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41