Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

verwacht tekort Oirlo zuid-oost

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

407.737

407.737

Vermeerdering 2020

-64.735

-117.590

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

343.002

290.147

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41