Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap last acc. Museum

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

242.251

242.251

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

6.375

6.375

Stand per 31 december 2020

235.876

235.876

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41