Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

334.338

334.338

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

334.338

334.338

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41