Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

omgevingsvergunning

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

0

0

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

0

0

Doelstelling / Bestemming

Minimale/maximale hoogte

Beslissingsbevoegdheid

Mutaties

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41