Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap l. renovatie onderwijshuisvesting

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

308.808

308.808

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

12.764

12.764

Stand per 31 december 2020

296.044

296.044

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41