Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

dekking kap lasten wegen

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

440.171

440.171

Vermeerdering 2020

367.816

367.816

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

807.987

807.987

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41