Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

parkeren

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

642.713

642.713

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

30.000

23.353

Stand per 31 december 2020

612.713

619.360

Doelstelling / Bestemming

De gemeenteraad heeft bij de invoering van het betaald parkeren besloten dat er geen egalisatie van het product parkeren meer plaatsvindt. De reserve is daarmee een bestemmingsreserve geworden. Het bedrag dat in de reserve parkeren zit wordt besteed aan parkeer gerelateerde onderwerpen. In de raad van december 2017 is de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid besproken. Hierbij is ook een aantal bestedingsdoelen voorgelegd.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de investeringsbestedingen.

Mutaties

In 2020 is € 23.353 uitgegeven voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van de parkeergarage .

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41