Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap.ln. rtnd. n-sng-st josef-overl.wg

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

0

0

Vermeerdering 2020

558.409

558.409

Verminderingen 2020

22.336

22.336

Stand per 31 december 2020

536.073

536.073

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41