Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap last parkeergarage

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

6.234.153

6.234.153

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

207.552

207.552

Stand per 31 december 2020

6.026.601

6.026.601

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41