Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap last herinr OR Hulst I

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

0

0

Vermeerdering 2020

160.042

83.985

Verminderingen 2020

3.691

0

Stand per 31 december 2020

156.351

83.985

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41