Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

dubieuze debiteuren sociale zaken

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

1.700.845

1.700.845

Vermeerdering 2020

0

116.359

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

1.700.845

1.817.204

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41