Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

dubieuze debiteuren

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

155.690

155.690

Vermeerdering 2020

0

4.321

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

155.690

160.011

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41