Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap last GOW uitbreiding haven

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

2.000.000

2.000.000

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

2.000.000

2.000.000

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41