Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Leren en verbeteren

Verbeterpunten in de bedrijfsvoering worden vastgesteld op basis van oorzaakanalyse en worden vervolgens systematisch doorgevoerd. Hierbij vindt prioritering plaats op basis van een integrale afweging.
Aanbevelingen uit de managementletter, de verbeterpunten uit rekenkameronderzoeken en de adviezen naar aanleiding van interne controles worden systematisch vastgelegd en gemonitord.
Ook in het kader van de voorbereidingen voor de rechtmatigheidsverantwoording worden procesafspraken en verbeteringen in processen opgepakt.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41