Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

In 2020 is veel aandacht besteed aan het faciliteren van medewerkers bij het thuis werken (ICT, arbo technische inrichting van een goede werkplek). In het voor- en najaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar o.a. het welzijn van medewerkers, de behoefte aan faciliteiten, de contacten met leidinggevenden, de kwaliteit en resultaten van het werk, de samenwerking met collega’s etc. De resultaten zijn gebruikt voor acties vanuit HRM, ICT, Facilitair, communicatie en het management. De aandacht voor doorontwikkeling van medewerkers is in 2020 door Covid noodgedwongen minder geweest. Op organisatieniveau zijn minder trainingen en bijeenkomsten gehouden omdat digitale bijeenkomsten daar over het algemeen minder geschikt voor zijn. Voor de training politiek bestuurlijke sensitiviteit is een uitzondering gemaakt, die is deels fysiek, deels digitaal gehouden. Verder is er per team gekeken wat er nodig was voor de ontwikkeling van medewerkers c.q. het team.

Afdeling

2020

2019

fte vast

fte tijd.

fte totaal

fte vast

fte tijd.

fte totaal

Griffie

2,8

2,8

2,8

2,8

Secretaris

1,0

1,0

1,0

1,0

Wonen Werken en Leven

104,1

4,2

108,3

110,8

6,8

117,6

Stad Dorpen en Wijken

106,5

2,9

109,4

102,8

3,5

106,3

Bedrijfsvoering

97,8

1,1

98,9

89,8

2,8

92,6

Concern

13,4

0,5

13,9

12,5

12,5

Totaal

325,6

8,7

334,3

319,5

13,1

332,6

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41