Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Wat wilden we bereiken?
Doelstelling is het realiseren van een procesgerichte organisatie. Dit doen we door middel van organisatieontwikkeling die moet leiden tot de beweging van een activiteit gerichte en beheersmatige organisatie, naar een procesgerichte organisatie die gericht is op ontwikkeling en die sámen met interne en externe partners waarde toevoegt aan de gemeenschap.

Waar staan we?  

In 2020 is de sturing van de organisatieontwikkeling overgegaan naar de nieuwe algemeen directeur. Hiervoor is vanuit het college een ontwikkelopdracht geformuleerd. Deze vormt de basis voor de richting waarin de organisatie zich verder ontwikkelt. Van belang is een betere balans tussen flexibiliteit en zakelijkheid. Naast een blijvende investering in Medewerkers en Management is de doorontwikkeling van met name Informatie en Processen cruciaal voor een goed functionerende organisatie.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Dit lichten we hierna toe in de onderdelen van het OO-model.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41