Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Een resultaatgerichte organisatie heeft haar ambities vertaald naar concreet te realiseren doelstellingen: prestaties (output) en effecten (outcome). Dit vraagt om een smart vertaling naar indicatoren en doelwaarden, om eenduidige metingen en om actieve sturing op doelrealisatie.
In het Collegeprogramma 2018-2022 zijn nadere stappen gezet in het concreter formuleren van effecten en prestaties waarmee monitoring van gestelde doelen en daarvoor uitgevoerde activiteiten nog beter mogelijk wordt.
Resultaatgericht sturen en risicomanagement hebben ook in 2020 nadere aandacht gekregen. Desondanks worden beleids-/besluitvormingsnota’s nog niet consequent van stuurgrootheden, risico’s en beheersmaatregelen voorzien. Opdrachtsturing is een belangrijk aandachtspunt bij het management en de organisatie ontwikkeling. De voortgang van opdrachten is periodiek onderwerp van overleg met college en binnen de managementteams. De digitaliseren van de P&C-cyclus is verder opgepakt.
In het  informatiebeleidsplan is de richting van de verdere digitalisering van de informatievraag beschreven. Verder zijn er diverse monitoren doorontwikkeld (o.a. Sociaal Domein, VTH) en is een start gemaakt met business intelligence als vehikel om te komen tot dashboards.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41