Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Financiën

De financiën zijn geen doel op zich maar een middel om de doelen van de organisatie te behalen. Ze zijn daarmee volgend op het beleid. De financiële ruimte zorgt er wel voor dat er keuzes gemaakt moeten worden: daarmee zijn ze kaderstellend.
In het kader van de bedrijfsvoering heeft de monitoring en beheersing van overheadkosten steeds onze aandacht: Ontwikkelingen op de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering en de samenwerking met andere gemeenten bieden mogelijkheden om de overheadkosten te beheersen en te sturen op een verdere optimalisering van de bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41