Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

De Blakt € 458.000 nadeliger (aandeel gemeente 50% is € 230.000)

In 2020 hebben op de Blakt geen verkopen meer plaats gevonden. Er is nog 1 restkavel van ruim 3.500 m².
Op het gebied van de openbare ruimte is opnieuw veel vooruitgang geboekt in het afgelopen jaar. Enkele werkzaamheden kunnen nog niet uitgevoerd worden, omdat er nog grootschalige bouwwerkzaamheden door derden gaande zijn op de Blakt. Over deze nog uit te voeren werkzaamheden zijn afspraken gemaakt met onze partner. Daarnaast is in 2020 met hen de afspraak gemaakt om de samenwerkingsovereenkomst juridisch correct te beëindigen. De exploitatie is per 31 december 2020 afgesloten.
Het resultaat is € 458.000 nadeliger. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door het niet verkocht hebben van de laatste kavel. Hierdoor zijn begrote inkomsten niet gerealiseerd, waardoor hierover geen winst wordt gemaakt nu. Omdat de grondexploitatie bij de jaarrekening is afgesloten is de restkavel overgebracht naar de post 'restkavels afgesloten exploitaties bedrijventerreinen'. Zodra de kavel is verkocht zal alsnog winst genomen worden. Daarnaast had de langere looptijd nadelige gevolgen voor onder andere salarislasten waardoor het resultaat lager is uitgevallen.

Resultaat 31-12-2020:  € 4.869.000 winst (aandeel gemeente 50% is € 2.434.000)

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41