Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

Verloop uitgeefbare grond 2020 in m²

voorraad per
31-12-2019

aankopen

verkopen

wijziging**

voorraad per
31-12-2020

Aan den Heuvel

43.381

19.007

24.374

Ysselsteyn fase II

6.271

2.700

3.571

Veulen Brugpas

1.854

28

1.826

Oirlo zuid-oost (Kerkhoek)

7.496

3.735

3.761

't Brukske

0

0

0

Heide

1.354

575

779

Blitterswijck, Molenhof

3.047

2.198

849

Castenray

7.040

1.289

5.751

De Blakt

3.559

3.559

0

restkavels afgesl. expl.*

16.396

7.443

611

23.228

verwerving toek. Plannen

32.798

806

31.992

Totaal

123.196

7.443

34.508

0

96.131

*de voorraad 31-12-2020 betreft restkavels in Vredepeel, De Hulst II, Keizersveld en De Blakt

** in deze kolom staat de wijziging in de grondvoorraad ten behoeve van het openbaar gebied.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41