Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

2.b. Gemeentelijk beleid

Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte

De gemeente Venray is aan de slag met het aanpassen van de WOZ-administratie. Naast de inhoud moet ook de gebruiksoppervlakte van woningen worden opgenomen. Inmiddels is de hoogbouw gereed en een gedeelte van de woningen die niet geautomatiseerd berekend kunnen worden. De overige woningen worden geautomatiseerd doorgerekend. De controles vinden de komende tijd plaats en in mei 2021 wordt het project afgerond.

Covid-19 en belastingmaatregelingen
Het jaar 2020 heeft ook voor gemeentelijke belastingen voornamelijk in het teken gestaan van de gevolgen van Covid-19. Vanwege de grote impact van Covid-19 op de economie zijn bedrijven/ondernemers en zelfstandigen/ZZP’ers ondersteund en tegemoet gekomen door een pakket aan maatregelen dat voorziet in het opschorten van betalingstermijnen van bepaalde belastingen en het niet heffen van belastingen. De volgende maatregelingen zijn getroffen:

  • Het verlenen van uitstel van betaling voor de op te leggen onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing zakelijk voor gebruikers/eigenaren tot uiterlijk 1 december 2020;
  • In 2020 niet overgaan tot het opleggen van een voorlopige aanslag verblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting) en rioolheffing gebruik niet–woning, maar voor het jaar 2020 besluiten om alleen over te gaan tot het (achteraf) opleggen van een definitieve aanslag verblijfsbelasting en rioolheffing gebruik niet-woning;
  • Reclamebelasting, terrasgelden en marktgelden zijn in 2020 niet opgelegd;
  • De bijdrage aan de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is opgeschort tot het najaar 2020;
  • Nieuwe invorderingsmaatregelen bij bedrijven/ondernemers zijn opgeschort tot het derde kwartaal van 2020.
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41