Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

Het aanvragen van kwijtschelding is mogelijk voor:   
- OZB
- Afvalstoffenheffing

- Rioolheffing

100% Norm

De raad heeft in het verleden besloten de regeling voor kwijtschelding zo ruim mogelijk toe te passen. Het normbedrag voor levensonderhoud is toen vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm. Het gehanteerde normbedrag is het maximale bedrag dat gemeenten mogen hanteren volgens de Invorderingswet 1990 en de daarbij behorende uitvoeringsregeling.

Inlichtingenbureau

De gemeente Venray maakt gebruik van het zogenaamde Inlichtingenbureau. Hierdoor wordt de administratieve procedure vereenvoudigd. Door deze werkwijze kan, aan een grote groep belastingplichtigen, sneller kwijtschelding worden verleend.

Kwijtscheldingen

Het aantal kwijtscheldingsverzoeken en beroepen stabiliseert de afgelopen jaren.

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal aantal klanten*

1.085

1.125

1.018

1.005

1.137

Automatische kwijtschelding (inlichtingenbureau)

415

494

505

465

450

Beroepschriften (klanten)

82

85

47

52

25

* Aantal kwijtschelingen

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41