Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

1. De gerealiseerde inkomsten

Op basis van het belastingscenario zijn voor 2020 de volgende opbrengsten gerealiseerd.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil

Onroerende zaakbelastingen

13.878

14.650

14.687

37

- opbrengst gebruikers niet-woning

3.069

3.392

3.430

38

- opbrengst eigenaren niet-woning

4.686

4.950

4.953

3

- opbrengst eigenaren woning

6.124

6.309

6.306

-3

- kwijtscheldingen

-1

-2

-1

1

Afvalstoffenheffing

2.883

3.543

3.540

-3

- opbrengst

2.977

3.656

3.654

-2

- kwijtscheldingen

-94

-113

-114

-1

Rioolheffing

4.156

4.225

4.267

42

- opbrengst

4.219

4.299

4.325

26

- kwijtscheldingen

-63

-74

-58

16

Rioolaansluitrecht

47

35

28

-7

Baatbelasting

0

0

0

0

(Water)verblijfsbelasting

445

373

611

237

Leges

1.731

1.547

1.841

295

Parkeerbelasting

377

308

279

-29

Marktgelden

21

0

0

0

Lijkbezorgingsrechten

57

35

54

19

Havengelden

178

174

153

-21

BIZ smakterheide

90

90

97

7

Reclamebelasting

115

0

-1

-1

Totaal

23.978

24.979

25.556

577

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41