Baten en lasten 2020

Analyse afwijkingen begroting en realisatie

Analyse afwijkingen begroting en realisatie

Onder 1.1 programma's is aan het einde van de programma's Leven, Wonen, Werken en Besturen een overzicht opgenomen van "Wat heeft het gekost?".
De programma's Leven, Wonen, Werken en Besturen zijn onderverdeeld in deelprogramma's. Per deelprogramma is een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen begroting na wijziging ten opzichte van de rekening. Voor elke afwijking is een toelichting gemaakt voor deze afwijking. Per afwijking is aangegeven of het gaat om een incidentele (I) of een structurele (S) afwijking van de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41