PROGRAMMA 3 WERKEN

DEELPROGRAMMA 3.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

3.4 Wat hebben we bereikt?

Gebiedsagenda en Infraplan Via Venray: De N270 Via Venray fase 1 betreft het provinciale deel van de Via Venray. In 2020 is door de Provincie voornamelijk gewerkt aan de verdere voorbereiding van het project, met name op de onderdelen akoestiek en stikstof.
In 2020 is de verkeersstudie naar een kortsluitroute vanuit Blitterswijck naar de nieuwe rondweg afgerond. Met deze kortsluitroute wordt Blitterswijck beter op de rondweg aangesloten en wordt ongewenst doorgaand verkeer door Wanssum beperkt. In september is door de gemeenteraad het benodigde budget ter beschikking gesteld.
De Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in 2020 afgerond. Hiermee is de Verkeersvisie Wanssum-Blitterswijck-Geijsteren gerealiseerd.
Het schetsontwerp voor de opwaardering van de Stationsomgeving is verder gebracht naar een bijna definitief ontwerp.
Voor Trendsportal is en jaarplan vastgesteld dat tevens onderdeel is van het beleidsveld Mobiliteit & Logistiek van de Regiovisie.
De proef met de deelauto Mobie is eind 2020 beëindigd. Vanaf 2021 verzorgt Mobility Mixx de deelauto voor de ambtenaren. Deze onderneming is naar voren gekomen na een Europese aanbesteding.
Op de schaal van de provincies is een aanbestedingsprocedure gestart om een onderneming te contracteren voor de realisatie van laadpalen. Venray heeft hieraan meegedaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41