Programma's

PROGRAMMA 3 WERKEN

Programma 3: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Begroting primair 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Saldo 2019

Programma CP03  WERKEN

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

381

-330

1.216

-1.545

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

275

365

142

223

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

11.782

11.327

11.042

285

Totaal Lasten exclusief reserves

12.438

11.363

12.400

-1.038

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

630

2.174

1.531

643

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

0

49

36

12

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

8

448

448

0

Totaal Lasten mutaties reserves

638

2.670

2.015

655

Totaal Lasten

13.076

14.032

14.415

-383

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-471

340

1.761

1.421

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

0

0

0

0

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

5.199

5.576

5.643

67

Totaal Baten exclusief reserves

4.727

5.917

7.405

1.488

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

482

424

68

-356

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

175

214

100

-114

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

623

720

631

-89

Totaal Baten mutaties reserves

1.279

1.358

799

-559

Totaal Baten

6.007

7.275

8.203

929

Totaal programma CP03  WERKEN

-7.069

-6.758

-6.212

546

Saldo (Bedragen x € 1.000,-)

Begroting primair 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Saldo 2019

Programma CP03  WERKEN

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-852

670

546

-124

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

-275

-365

-142

223

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

-6.584

-5.751

-5.399

352

Totaal saldo exclusief reserves

-7.711

-5.446

-4.995

450

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-148

-1.750

-1.463

287

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

175

165

64

-102

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

615

273

183

-89

Totaal Lasten mutaties reserves

642

-1.312

-1.216

96

Totaal programma CP03  WERKEN

-7.069

-6.758

-6.212

546

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41