Programma's

PROGRAMMA 4 BESTUREN

Programma 4: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Begroting primair 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Saldo 2019

Programma CP04  BESTUREN

DP41

BESTUUR

3.533

3.533

4.245

-1.138

DP42

DUURZAAMHEID

530

530

204

246

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

18.085

18.085

18.500

-366

DP44

FINANCIËN

2.227

2.227

1.997

468

Totaal Lasten exclusief reserves

24.376

24.376

24.946

-790

DP41

BESTUUR

0

395

395

0

DP42

DUURZAAMHEID

0

70

70

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

407

507

507

0

DP44

FINANCIËN

1.038

1.048

1.070

-23

Totaal Lasten mutaties reserves

1.445

2.019

2.042

-23

Totaal Lasten

25.820

26.174

26.987

-813

DP41

BESTUUR

0

24

7

-16

DP42

DUURZAAMHEID

0

0

0

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

1.043

971

1.213

241

DP44

FINANCIËN

57.772

78.249

79.061

813

Totaal Baten exclusief reserves

58.814

79.244

80.281

1.038

DP41

BESTUUR

0

0

0

0

DP42

DUURZAAMHEID

122

122

122

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

1.858

2.122

1.913

-209

DP44

FINANCIËN

1.056

1.773

1.336

-438

Totaal Baten mutaties reserves

3.037

4.018

3.371

-647

Totaal Baten

61.851

83.261

83.652

391

Totaal programma CP04  BESTUREN

36.031

57.087

56.665

-422

Saldo (Bedragen x € 1.000,-)

Begroting primair 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Saldo 2019

Programma CP04  BESTUREN

DP41

BESTUUR

-3.533

-3.084

-4.238

-1.154

DP42

DUURZAAMHEID

-530

-449

-204

246

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

-17.043

-17.162

-17.287

-125

DP44

FINANCIËN

55.545

75.783

77.064

1.281

Totaal saldo exclusief reserves

34.439

55.088

55.336

247

DP41

BESTUUR

0

-395

-395

0

DP42

DUURZAAMHEID

122

52

52

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

1.452

1.616

1.407

-209

DP44

FINANCIËN

18

726

265

-460

Totaal Lasten mutaties reserves

1.592

1.999

1.329

-669

Totaal programma CP04  BESTUREN

36.031

57.087

56.665

-422

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41